Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Công chủ điện hạ đích thiếp thân thị vệ

Tác Giả: Mỗi Nhất Cá Dạ Vãn

Editor: Thiên Y

Tổng Cupid Cả Bộ:70

Số Chương: 7/7 + 1 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: 1 chương/ngày

Lượt Thích: 3,999

Lượt Đọc: 74,704

Đề cử Topaz: 916

Đánh Giá: 5/5 (120 Đánh Giá)