Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Tiểu Dứa là Tiểu Bánh Mì

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:60

Tổng Eros Cả Bộ:100

Số Chương: 15/15 + 1 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Tháng 3/2021

Lượt Thích: 5,116

Lượt Đọc: 56,768

Đề cử Topaz: 271

Đánh Giá: 5/5 (62 Đánh Giá)