Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Tiết thao uy cẩu (cao H cố sự tập)

Tác Giả: Tiểu Quyển Mao

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:227

Tổng Eros Cả Bộ:335

Số Chương: 48/48 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 10,765

Lượt Đọc: 107,439

Đề cử Topaz: 776

Đánh Giá: 5/5 (73 Đánh Giá)