Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: CHÍ ÁI

Tác Giả: Khai Tiểu Tinh

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:417

Tổng Eros Cả Bộ:570

Số Chương: 34/34 + 8 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 11,606

Lượt Đọc: 114,819

Đề cử Topaz: 155

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào