Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: BÍ ÁI

Tác Giả: Tứ Khuyết Nhất

Editor: Y Y

Số Chương: 37/37 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 44,045

Lượt Đọc: 559,145

Đề cử Topaz: 492

Đánh Giá: 5/5 (385 Đánh Giá)