Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Đương thành đồng loại liễu

Tác Giả: Lai Bình Quáng Tuyền Thủy

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:36

Số Chương: 25/25 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 10,009

Lượt Đọc: 54,342

Đề cử Topaz: 60

Đánh Giá: 5/5 (130 Đánh Giá)