Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Đương thành đồng loại liễu

Tác Giả: Lai Bình Quáng Tuyền Thủy

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:36

Số Chương: 25/25 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 11,158

Lượt Đọc: 60,132

Đề cử Topaz: 154

Đánh Giá: 5/5 (156 Đánh Giá)