Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:88

Tổng Eros Cả Bộ:135

Số Chương: 22/22 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 9,371

Lượt Đọc: 101,582

Đề cử Topaz: 1,702

Đánh Giá: 5/5 (107 Đánh Giá)