Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:130

Số Chương: 22/22 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 7,738

Lượt Đọc: 67,354

Đề cử Topaz: 1220

Đánh Giá: 5/5 (84 Đánh Giá)