Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: LỒNG GIAM

Tác Giả: Lương Lương

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:18

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 6,856

Lượt Đọc: 65,155

Đề cử Topaz: 149

Đánh Giá: 5/5 (176 Đánh Giá)