Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: LỒNG GIAM

Tác Giả: Lương Lương

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:18

Số Chương: 12/12 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 9,498

Lượt Đọc: 86,942

Đề cử Topaz: 299

Đánh Giá: 5/5 (285 Đánh Giá)