Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Phật Tiểu Thất

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:88

Tổng Eros Cả Bộ:90

Số Chương: 21/21 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,121

Lượt Đọc: 34,526

Đề cử Topaz: 1,317

Đánh Giá: 5/5 (40 Đánh Giá)