Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Đại nhân vật phản diện tiểu kiều thê

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:79

Số Chương: 70/94 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 7,631

Lượt Đọc: 20,908

Đề cử Topaz: 687

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào