Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Đại nhân vật phản diện tiểu kiều thê

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 93/93 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 24,194

Lượt Đọc: 66,837

Đề cử Topaz: 1,346

Đánh Giá: 5/5 (18 Đánh Giá)