Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Đại nhân vật phản diện tiểu kiều thê

Tác Giả: Phó Du

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 93/93 + 1 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 29,210

Lượt Đọc: 80,631

Đề cử Topaz: 1,247

Đánh Giá: 5/5 (25 Đánh Giá)