Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Thuộc tập truyện: Một lời không hợp làm rồi hợp

Tác Giả: Thư Thư

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:156

Tổng Eros Cả Bộ:255

Số Chương: 48/48 + 7 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: Tháng 4/2021

Lượt Thích: 24,720

Lượt Đọc: 186,519

Đề cử Topaz: 441

Đánh Giá: 5/5 (81 Đánh Giá)