Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Lưỡng tiểu vô sai

Tác Giả: Nhất Khỏa La Bặc

Editor: Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:71

Số Chương: 17/17 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 11,608

Lượt Đọc: 122,741

Đề cử Topaz: 386

Đánh Giá: 5/5 (60 Đánh Giá)