Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Hoa Quan

Editor: Bạc Sỉu

Tổng Cupid Cả Bộ:115

Tổng Eros Cả Bộ:175

Số Chương: 36/36 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 9,012

Lượt Đọc: 37,528

Đề cử Topaz: 2,180

Đánh Giá: 5/5 (28 Đánh Giá)