Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Gả cái hoàng tử dễ dàng sao

Tác Giả: Tiểu Cô Tử

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:235

Tổng Eros Cả Bộ:470

Số Chương: 97/97 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 45,423

Lượt Đọc: 223,689

Đề cử Topaz: 1,183

Đánh Giá: 5/5 (49 Đánh Giá)