Hoàn Thành

Tác Giả: Hắc Dương Vu Hòa

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:115

Tổng Eros Cả Bộ:150

Số Chương: 18/18 + 10 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 5,631

Lượt Đọc: 67,032

Đề cử Topaz: 1,590

Đánh Giá: 5/5 (102 Đánh Giá)