Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Sư đồ quan hệ

Tác Giả: Lâm

Editor: Null

Tổng Cupid Cả Bộ:110

Tổng Eros Cả Bộ:220

Số Chương: 27/27 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 10,813

Lượt Đọc: 78,707

Đề cử Topaz: 1,442

Đánh Giá: 5/5 (142 Đánh Giá)