Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Trẫm cũng rất nhớ ngươi

Tác Giả: Sơ Vân Chi Sơ

Editor: Fuyu_u + Cobe

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 119/119 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 105,781

Lượt Đọc: 459,333

Đề cử Topaz: 1,477

Đánh Giá: 5/5 (89 Đánh Giá)