Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: PHIÊU BIỂU CA

Tác Giả: Bất Động Minh Vương

Editor: Haruka x Y Y

Tổng Cupid Cả Bộ:388

Số Chương: 69/69 + 50 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 50,693

Lượt Đọc: 344,595

Đề cử Topaz: 579

Đánh Giá: 5/5 (179 Đánh Giá)