Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tên Hán Việt: Nương tử khoái lai bảo hộ ngã

Tác Giả: Ngọc Tịnh Cam Lộ

Editor: Fuyu_u

Tổng Cupid Cả Bộ:5

Số Chương: 116/116 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 57,196

Lượt Đọc: 213,307

Đề cử Topaz: 980

Đánh Giá: 5/5 (62 Đánh Giá)