Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Hoàn Thành

Tác Giả: Bình Tử

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:234

Tổng Eros Cả Bộ:365

Số Chương: 66/66 + 3 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 33,806

Lượt Đọc: 203,285

Đề cử Topaz: 826

Đánh Giá: 5/5 (58 Đánh Giá)