Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Theo phu quân đi độ quỷ

Tác Giả: Ô Liễu

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:390

Số Chương: 121/225 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 20,123

Lượt Đọc: 79,673

Đề cử Topaz: 4989

Đánh Giá: 5/5 (7 Đánh Giá)