Hãy Đăng Nhập Để Bình Chọn Cho Truyện!
Đang Tiến Hành

Tên Hán Việt: Theo phu quân đi độ quỷ

Tác Giả: Ô Liễu

Editor: Lạc Lạc

Tổng Cupid Cả Bộ:475

Tổng Eros Cả Bộ:680

Số Chương: 140/225 + 0 Ngoại Truyện

Lượt Thích: 26,366

Lượt Đọc: 106,111

Đề cử Topaz: 9,667

Đánh Giá: 5/5 (12 Đánh Giá)