Đang Tiến Hành

Tác Giả: Tiểu Hòa Miêu

Editor: Haruka

Tổng Cupid Cả Bộ:201

Tổng Eros Cả Bộ:259

Số Chương: 76/150 + 0 Ngoại Truyện

Ngày Đăng: cmt nhiều đi tui đăng nhiều chương cho

Lượt Thích: 7,433

Lượt Đọc: 23,203

Đề cử Topaz: 5,452

Truyện Này Chưa Có Đánh Giá Nào