Truyện Hoàn Thành

Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
Havy1909 Vuong 11,591
Mai Mai 9,862
Giang Đỗ 9,250
4 Sao Hạ Vy 8,414
5 Béoko 8,224
6 Hà Pink 7,991
7 ngngyvy 6,771
8 lanh trần 6,671
9 YukiNguyen 6,509
10 Blue 6,298
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
2,574 K
2,506 K
1,569 K
4 1,538 K
5 1,049 K
6 822 K
7 802 K
8 695 K
9 566 K
10 510 K
Đánh giá gần đây