Truyện Hoàn Thành

Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
H123 5,668
Hạ Nghi Cún 4,849
Lê Thị Diệu Ái 4,002
4 quỳnh giang 3,634
5 Khanh Ngọc 3,559
6 Phương Anh Đào 3,498
7 Mộc Ly 3,312
8 Thu Trang Đặng 2,969
9 A13 Võ Thị Thảo Oanh 2,955
10 Tracy 2,939
11 Minh Phương Lò 2,873
12 Phan Võ Trúc Quỳnh 2,904
13 Minh 2,763
14 Nhược 2,665
15 Lê Minh Hương Trà 2,756
16 Anna le 2,632
17 Linh Vu 2,437
18 Tiểu Lục 2,410
19 Nguyễn Trần Hoàng Yến 2,460
20 Lan Quyên Nguyễn 2,313
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
2,988 K
2,669 K
1,843 K
4 1,638 K
5 1,182 K
6 856 K
7 829 K
8 803 K
9 680 K
10 628 K
Đánh giá gần đây