Truyện Hoàn Thành

Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
H123 5,620
quỳnh giang 5,210
Nguyễn Trần Hoàng Yến 5,019
4 Hạ Nghi Cún 4,946
5 Phương Anh Đào 4,387
6 Lê Thị Diệu Ái 4,276
7 Khanh Ngọc 4,248
8 Lê Minh Hương Trà 3,739
9 Mộc Ly 3,605
10 Phan Võ Trúc Quỳnh 3,339
11 Anna le 3,242
12 Kate Nguyen 3,197
13 Thu Trang Đặng 3,040
14 A13 Võ Thị Thảo Oanh 3,027
15 Tracy 2,939
16 Minh 2,916
17 Huang Ying 2,895
18 Minh Phương Lò 2,893
19 Kelly Le 2,844
20 Nguyen Minh Huong 2,743
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
3,030 K
2,677 K
2,054 K
4 1,658 K
5 1,182 K
6 875 K
7 829 K
8 803 K
9 726 K
10 691 K
Đánh giá gần đây