Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
Sao Hạ Vy 8,729
Havy1909 Vuong 8,588
Giang Đỗ 8,387
4 Mai Mai 7,882
5 Hà Pink 7,765
6 ngngyvy 6,945
7 Vivian Lê 5,714
8 Shou Money 5,605
9 qgiang 5,545
10 QUYÊN LÝ 5,471
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
2.5 Tr
2.5 Tr
1.5 Tr
4 1.5 Tr
5 1 Tr
6 801.5 K
7 776.2 K
8 669 K
9 564.2 K
10 381.7 K
Đánh giá gần đây