Truyện Hoàn Thành

Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
H123 4,210
Hạ Nghi Cún 3,468
Khanh Ngọc 3,348
4 quỳnh giang 3,169
5 Lê Thị Diệu Ái 3,108
6 Tracy 2,939
7 A13 Võ Thị Thảo Oanh 2,911
8 Minh Phương Lò 2,868
9 Minh 2,844
10 Nhược 2,821
11 Mộc Ly 2,777
12 Phương Anh Đào 2,759
13 Phan Võ Trúc Quỳnh 2,388
14 Linh Vu 2,320
15 Lan Quyên Nguyễn 2,313
16 Anna le 2,242
17 Tran Uyen 2,193
18 Tiểu Lục 2,047
19 2,017
20 Thảo Thu 1,891
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
2,949 K
2,669 K
1,750 K
4 1,634 K
5 1,182 K
6 836 K
7 829 K
8 803 K
9 653 K
10 628 K
Đánh giá gần đây