Truyện Hoàn Thành

Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
Wei Wei 2,927
Lê Thị Diệu Ái 2,428
Nhi Huynh 1,736
4 Minh Phương Lò 1,596
5 Tran Uyen 1,559
6 Huong Diem Nguyen 1,528
7 Hoang Tung Vu 1,503
8 Huang Ying 1,496
9 A13 Võ Thị Thảo Oanh 1,491
10 Bánh Gạo 1,397
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
2,752 K
2,599 K
1,569 K
4 1,555 K
5 1,158 K
6 822 K
7 805 K
8 803 K
9 614 K
10 612 K
Đánh giá gần đây