Truyện Hoàn Thành

Bảng Xếp Hạng
Top Tiêu Cupid
Thứ Hạng Sô Cupid Đã TIêu
Tracy 3,137
Minh Phương Lò 2,829
Minh 2,782
4 Hạ Nghi Cún 2,742
5 Lê Thị Diệu Ái 2,734
6 Khanh Ngọc 2,495
7 H123 2,489
8 Mộc Ly 2,462
9 Nhược 2,439
10 A13 Võ Thị Thảo Oanh 2,320
11 Lan Quyên Nguyễn 2,297
12 Tran Uyen 2,113
13 Tiểu Lục 1,810
14 Havy1909 Vuong 1,795
15 Mai Anh Dương 1,772
16 Hoang Tung Vu 1,760
17 1,751
18 quỳnh giang 1,734
19 Huỳnh Tiên 1,691
20 Huang Ying 1,651
Top editor
Thứ Hạng Số Chữ
2,901 K
2,635 K
1,629 K
4 1,611 K
5 1,182 K
6 829 K
7 803 K
8 803 K
9 653 K
10 628 K
Đánh giá gần đây